Scott's R.

Scott's Reports.
Legal Abbreviations Glossary:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ