Gilb. Lex. praet.

Gilbert's Lex Praetoria.
Legal Abbreviations Glossary:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ